Sunset

De jaarlijkse groei van de persoonlijke mobiliteit leidt tot een toename van verkeer en de daaraan gekoppelde veiligheid -, economische en milieuaspecten. SUNSET (Sustainable Social Network Services for Transport) heeft een vermindering van deze effecten als doel door  een nieuwe benadering van stedelijke mobiliteits management met behulp van de nieuwste ICT-technologieën. 

De benadering is gebaseerd op samenwerking door het delen van informatie en het verstrekken van positieve prikkels aan reizigers, wegbeheerders en andere partijen. 

Informatie is gericht op individuele reisgedrag, waardoor wegbeheerders in staat zijn hun beleid te fine-tunen en individuen in staat zijn om hun persoonlijke doelstellingen te bereiken. De persoonlijke benadering kan ook helpen om andere persoonlijke doelen te bereiken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid of kostenbesparing.

Het project is gesloten maar er is info te vinden op: https://cordis.europa.eu/project/id/270228

Tripzoom

Om deze doelen te bereiken, werkt het SUNSET consortium aan een eindgebruiker applicatie genaamd tripzoom. Tripzoom implementeert een nieuwe benadering van mobiliteits management door het in kaart brengen van persoonlijke mobiliteits patronen welke gedeeld kunnen worden via sociale netwerken en het gebruik van prikkels om reizigers aan te moedigen om duurzame vormen van vervoer te gebruiken en een win-win situatie te genereren voor alle betrokken stakeholders.

  • Reizigers kunnen hun mobiliteitsbehoeften te optimaliseren door het gebruik van aanbevelingen en gepersonaliseerde verkeersinformatie diensten,  het delen van reis-gerelateerde informatie op sociale netwerken en het krijgen van een beloning voor duurzaam gedrag.
  • Wegbeheerders ontvangen gedetailleerde mobiliteits informatie van reizigers welke voor de beoordeling van het huidige gebruik van de infrastructuur en de toekomstige mobiliteitsbehoeften relevant zijn.  Optimalisaties van gebruik zijn te bereiken door het aanbieden van prikkels.
  • Gemeenschappen, zoals werknemers van een bedrijf of deelnemers van een auto-sharing systeem, worden ondersteund in netwerken en in de uitbreiding van hun groepen.
  • Derde dienstverleners kunnen profiteren van de data om nieuwe aanbod te creëren en te integreren met anderen via gemeenschappelijke incentive structuren.

Lees meer over Tripzoom op: https://tripzoom.nl