Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing welke door internetuitgever Locatienet BV zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Bekijk onze Algemene Voorwaarden.